Luděk Skočovský
COMPUTER SCIENCE ENJOYER

vydal autor
ISBN 80-902612-1-3

Kniha je určena specialistům netechnických oborů.

- pro stažení publikace v PDF klikněte na název knihy,
- pro stažení obálky klikněte na předek nebo záda u názvu knihy,
- Enjoy It!

Knihu na papíře si můžete objednat zde:

Instrukce:
po stisknutí tlačítka s textem "objednávám" Vám bude přidělen variabilní symbol, který zadáte při platbě převodním příkazem nebo složenkou na účet 5687133514/0600, jako konstantní symbol uvádějte 0008. Cena je včteně balného, poštovného i DPH.
Po zaplacení Vám bude zásilka doručena do několika dnů na uvedenou adresu.

Computer Science Enjoyer, ISBN 80-902612-1-3
Počet kusů:
platíte:Kč včetně DPH, balného a poštovného
Adresa, kam má být zásilka doručena je:
jméno:
příjmení:
ulice, čp.:
obec:
PSČ:
email:
Jedná-li se o možnost odpočtu od základu daně, a třeba i DPH, napište zde:
IČO:
DIČ:CZ
Adresa, na kterou Vám má být vystaven doklad o zaplacení
název:
ulice, čp.:
obec:
PSČ:
Něco dalšího, co mi chcete napsat: